Zkušení mentoři

Prohlédněte si aktuální mentory. Celkem máme k dispozici přes 60 profesionálů, abychom mohli každému vybrat toho pravého. Síť mentorů neustále rozšiřujeme.

Jan Gregor

Moje srdce už přes 13 let bije pro fundraising. Filantropie je základním pozitivním motorem každé společnosti. Je cestou, jak se mezi sebou dokáží propojit neziskovky, příjemci pomoci, dárci – lidi i firmy. Rád přispívám kultivaci fundraisingového prostředí, ať už konzultacemi, workshopy i péčí o profesní koalici Za snadné dárcovství, kde jednotlivé fundraisingové profesionály propojuji.

Lenka Papadakisová

Baví mě rozvíjet lídry a jejich týmy. Baví mě, když společně posouváme osobní hranice a vytváříme podmínky pro vědomou spolupráci, kde je zapojena hlava i srdce a přítomna skupinová moudrost. Podporuji změnu podnikatelské kultury z ego systému „já“ do ekosystému „my“, změnu, který začíná u nás samotných, v našich hlavách.

Ondřej Suchý

Pomáhám smysluplným projektům ujasnit si záměr, vytvořit jednoduchou strategii s dobře definovanou hodnotou, a následně vyladit provoz. Lídrům a manažerům pomáhám se změnami, v roli konzultanta či mentora je podporuji při rozhodování a rozvoji jejich organizací a týmů. Mám zkušenosti s fungováním správních rad coby týmu, který podporuje výkonné ředitele a pomáhá držet fokus na vizi a strategii. 

Bronislav Růžička

K dosažení výsledků v jakémkoliv projektu není potřebný jen správně stanovený záměr, ale rovněž systematický přístup a následování té nejefektivnější cesty k jeho naplnění. Řídím se heslem, že trvalý úspěch nebývá věcí náhody.

Regina Kubcová

Přes 20 let se věnuji nastavování procesů a organizace ve firmách a řízení projektů. Pomáhám firmám zkrotit chaos a omezit plýtvání. Mým cílem je dělat z procesů a systému pomocníky, kteří přináší lidem klid, jistotu a čas.

Martin Kunt

Mám za sebou stovky hodin koučování. Specializuji se na komunikaci a vztahy. Koučink efektivně prokládám mentorskými tipy, technikami a návody. Nesoudím. Nenutím. Podporuji. Posouvám. Provázím. Inspiruji. Motivuji. Zvyšuji sebedůvěru. Kladu otázky, které si sami nepoložíte…